2 höstar 3 vintrar

2 automnes 3 hivers

 

 

 

Komedi, 2013

Regi: Sébastien Betbeder. 1 tim 31 min

Med Vincent Macaigne, Maud Wyler, Bastien Bouillon, Thomas Blanchard, Audrey Bastien, Pauline Étienne, Jean-Quentin Châtelain…

Visas lördag kl 15.00, söndag kl 19.00

 

De är i trettioårsåldern och står inför en vändpunkt i livet. Arman bestämmer sig för att börja springa och det är en god början. Amélie väljer också löpningen. Deras första möte blir en chock. Det andra mötet tvingar Arman till sjukhuset. Detta är början på deras äventyr. Benjamin är Armans bästa vän. En kväll sjunker han ihop i en häck av lagerträd, och även han hamnar på sjukhuset. Det är en allvarlig olycka som trots allt medför en lyckosam vändning i hans liv. Under två höstar och tre vintrar får vi följa Amélies, Armans och Benjamins liv med möten, olyckor och mycket kärlek, men inte bara…

 

För Sébastien Betbeder, född 1975, är detta den tredje filmen efter Nuage (2007) och Les nuits de Théodore. Han har också producerat ett flertal »mellanfilmer«. På frågan »Känner du dig tillhöra en generation av filmskapare?« svarar han: »Ja, jag har en känsla av att något håller på att hända. Det är en synkronism av olika energier på samma ställe och på samma tid.« Följaktligen känner han sig solidarisk med Antonin Peretjatko (La fille du 14 juillet, 2013) och Justine Triet (La bataille de Solférino, 2013). »Trots bristande resurser, känner jag den här energin hos många av mina kolleger.«

 

Ils ont trente ans et sont à la croisée des chemins… Arman décide de changer sa vie. Pour commencer il court et c’est un bon début. Amélie, poursuit la sienne (de vie) et court aussi. Leur première rencontre sera un choc et la seconde enverra Arman à l’hôpital. Ce sera le début de leur aventure. Benjamin est le meilleur ami d’Arman. Un soir il s’écroule dans une haie de lauriers et se retrouve, lui aussi, à l’hôpital. C’est un grave accident qui pourtant fera son bonheur. Durant deux automnes et trois hivers, dans les vies d’Amélie, d’Arman et de Benjamin se succèdent rencontres, accidents et beaucoup d’histoires d’amour mais pas seulement…

 

Sébastien Betbeder, né en 1975, présente là son troisième film après Nuage (2007) et Les nuits de Théodore. Il est également l’auteur de nombreux moyens-métrages. À la question «Avez-vous le sentiment d’appartenir à une génération de cinéastes?» il répond: «Oui, j’ai le sentiment qu’il est en train de se passer quelque chose dans le synchronisme de plusieurs énergies au même endroit, au même moment.». En effet avec Antonin Peretjatko (La fille du 14 juillet, 2013) et Justine Triet (La bataille de Solférino, 2013), il se sent solidaire: «Malgré le manque de moyens, je sens cette énergie-là chez beaucoup de mes confrères».

Biljetter 2015

Förköp på Stadsbiblioteket:

måndag 23–torsdag 26 mars kl 13–17.

Endast kontantbetalning.