Get the program in pdf

Vilket tema skulle kunna vara bättre än 'Ordet' för att öppna upp en diskussion? Ni är alla välkomna att dra er till minnes det ni just har sett, att gå in på djupet av filmernas teman tillsammans med de inbjudna talarna, att åskådliggöra situationen i såväl Frankrike som Sverige, och slutligen att dela med er av era känslor, synpunkter och frågor. Diskussionerna kommer föras på engelska, så att så många som möjligt kan delta.


Spelets regler

Corporate

 • Corporate
  Lördag November 24, 18:00
  Corporate

  Corporate

  Av Nicolas Silhol

  Lördag November 24, 18:00

 • Hur kan arbetarna skydda sig mot nedskärningar och andar påtryckningsmedel? Corporate kommer kommenteras av två jurister, David Naïm, tidigare fransk advokat, och Einar del Frate, doktorand i arbetsrätt vid Uppsala universitet. Den senare genomför för tillfället en jämförande studie mellan Sverige och Italien när det gäller avskedningar på grund av arbetsbrist.

Den vilda Planeten

Sociologen och nall en

Swagger