Get the program in pdf

Göra sin röst hörd

Det förekommer kommunikation där parterna inte lyssnar på varandra. I stunder då man vill berätta om sin sorg, bryta stereotypa mönster eller helt enkelt dela med sig av sina idéer har talet en förlösande kraft för den som kan använda sig av den. Förutsättningen är att man blir hörd.

Tala Förgäves

Kommunikation förutsätter två parter, en som förmedlar någonting, en som tar emot och tolkar. Men ibland ter sig kommunikationen omöjlig, på grund av skillnader i språkbruk, kultur eller ålder. Ska man ändå fortsätta försöka?

Etablera Sig

Människan är av naturen en social varelse. Vi söker ständigt kontakt, med ögonen, med känseln eller verbalt. Vi behöver kontakt för att kunna fungera i samhället och anpassa oss till olika grupper. Alla måste vi lära oss nya sätt att tala för att etablera oss i nya sammanhang.

Bergman Retrospective